top of page

Brånemark implantat & tandteknik från Dentnet!

All-You-Need!

 

All-you-Need är ett komplett erbjudande på implantatpelare baserat på Brånemark’s beprövade original osseointegrations-koncept, kombinerat med modern digital Cad-Cam-teknik och de senaste zirkoniumdioxidmaterialen.

Brånemark Integration Sweden AB & Dentnet Sweden AB:s filosofi är att erbjuda implantatpatienten en estetisk och långvarigt funktionell implantatbehandling.


Kliniken erhåller ett beprövat behandlingskoncept som är komplett, kostnadseffektivt och enkelt att applicera utan behov av ytterligare investeringar i dyr utrustning och utbildning.

Ladda ner produktbladet här!

branemark_3_page.png
bottom of page